AKTUALNOŚCI Atrakcje w Polsce

Walory turystyczne Polski

 ·  autor: Administrator  ·   17634

Pojęcie "walory turystyczne Polski" charakteryzują dwie cechy: przyrodnicze i poza przyrodnicze, czyli antropogeniczne. Do walorów przyrodniczych zaliczamy elementy środowiska naturalnego, które cieszą się zainteresowaniem zwiedzających. Walory antropogeniczne to elementy stworzone przez człowieka. Do walorów przyrodniczych należą m.in. morze, góry, lasy, rzeki, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne natomiast do walorów poza przyrodniczych zalicza się muzea, obiekty historyczne, zabytki oraz miejsca kultu religijnego, wydarzenia i imprezy kulturalne. Walory turystyczne wyznaczają zespół czynników decydujących o rozwoju turystycznym miejscowości, regionu. O tym, czy dany region przyciąga turystów, nie decydują tylko walory, ale również stopień atrakcyjności turystycznej. Jest określeniem łączącym walory turystyczne z okolicznościami zaspokojenia potrzeb turystycznych. Walory są podstawowym elementem atrakcji turystycznych. Może ona mieć charakter materialny i niematerialny. W miejscach pozbawionych przyrodniczych walorów tworzą się sztuczne atrakcje turystyczne, np. Park Dinozaurów w Inwałdzie.

Walory turystyczne Polski

Polska reprezentuje bogate i różnorodne walory turystyczne. Posiada urozmaicony krajobraz i warunki naturalne sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki. Liczne zabytki architektury i dzieła sztuki są świadectwem przeszło tysiącletniej historii kraju i jego tradycji kulturalnych. Wciąż żywy i fascynujący jest polski folklor.

Walory turystyczne - Polska

Fot. Walory turystyczne - Polska

Wybraliśmy dla Ciebie najlepsze noclegi w Polsce

Turystyczne walory Polski - przyroda

Duże zainteresowanie turystyczne wzbudza przyroda Polski. Jest ona wyjątkowo bogata: długi pas wybrzeża morskiego i rozległe obszary pojezierzy na północy, a na południu niektóre partie wyżyn oraz góry - prezentują wybitne walory turystyczne. Ze względu na właściwości klimatu letni sezon wypoczynkowy na wybrzeżu i pojezierzach trwa od połowy czerwca do końca sierpnia. Góry są atrakcyjne przez cały niemal rok.

Wiejska chata w skansenie w Maurzycach

Fot. Wiejska chata w skansenie w Maurzycach

w Polsce jest 11 parków narodowych i blisko 500 rezerwatów przyrody, gdzie pod ochroną znajdują się szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Tatrzański Park Narodowy należy do najpiękniejszych na świecie. Niezapomnianych wrażeń dostarcza spływ na góralskich tratwach malowniczym przełomem Dunajca w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego. Bogaty krajobraz gór przedstawiają ponadto parki narodowe Babiogórski i Karkonoski. W pasie wyżyn znajdują się parki narodowe Ojcowski i Świętokrzyski, na niżu - najstarszy Białowieski Park Narodowy oraz parki Kampinoski i Wielkopolski, na wybrzeżu - Woliński i Słowiński. Na po jezierzach Polski północnej liczne są rezerwaty ptasie z rzadkimi gatunkami: kormorany, dzikie łabędzie, czarne bociany.

Puszcza Kampinoska - turystyczne walory krajoznawcze środowiska przyrodniczego

Fot. Puszcza Kampinoska - turystyczne walory krajoznawcze

Unikalne piękno przyrody i jej w znacznej mierze pierwotny charakter czynią z Polski kraj, w którym można znakomicie wypocząć w otoczeniu naturalnego środowiska. Świetne tereny wypoczynkowe z malowniczymi szlakami żeglarskimi i kajakowymi wśród lasów pełnych jagód i grzybów znajdują się na pojezierzach. Rozległe lasy w różnych częściach kraju są ulubionym terenem polowań na dziki, jelenie, sarny, lisy i wilki. Na myśliwskim biwaku w głębi leśnej głuszy odżywają często bogate polskie tradycje łowieckie. Atrakcyjną formą wypoczynku są wakacje w siodle, organizowane w znanych ośrodkach hodowli koni. Wody polskich rzek, jezior stawów obfitują w różne gatunki ryb, dzięki czemu dużą popularnością cieszy się wędkarstwo. Zimą w pokrytych obficie śniegiem górach, istnieją doskonałe warunki narciarskie. Stolica polskich Tatr - Zakopane co roku przyjmuje tysiące turystów pragnących spędzić swój urlop w górach.

Górale w strojach ludowych

Fot. Górale w strojach ludowych

 

Walory lecznicze - uzdrowiska

W Polsce znajduje się duża ilość uzdrowisk. Większość z nich ma właściwości lecznicze, na które składają się znakomite wody mineralne, odpowiedni klimat oraz stosowane nowoczesne zabiegi balneologiczne. Największą renomą cieszą się uzdrowiska karpackie Krynica, Szczawnica, Rabka, Iwonicz; sudeckie - Polanica, Kudowa, Duszniki, Szczawno; nizinne Ciechocinek, Inowrocław, Połczyn, oraz nadmorskie Kołobrzeg i Świnoujście. Odrębną dziedzinę walorów turystycznych kraju stanowią dobra kultury. Należą do nich w pierwszym rzędzie zabytki architektury sztuki. Wprawdzie liczne wojny, jakie w ciągu stuleci przewaliły się przez ziemie polskie, ten stan posiadania znacznie uszczupliły, to jednak zachowało się w Polsce wiele cennych zabytków, wśród nich także dzieła należące do skarbca kultury światowej. W ostatnim ćwierćwieczy olbrzymi wysiłek włożono w rekonstrukcję całych zespołów zabytkowych i poszczególnych dzieł sztuki, przywracając im dawne piękno i znaczenie. Najokazalsze zespoły zabytkowe występują w pięciu wielkich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu Gdańsku. Do ciekawszych zabytkowych miast kraju należą ponadto: Toruń, Lublin, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Za mość, Nysa, Brzeg i wiele innych.

Kołobrzeg - turystyczne walory wypoczynkowe krajoznawcze

Fot. Kołobrzeg - turystyczne walory wypoczynkowe

 

Walory kulturowe

Podróżując po Polsce, zetknąć się można niejednokrotnie z żywym folklorem i bogatymi tradycjami sztuki ludowej. W okolicach Łowicza i Opoczna, na Podhalu i Kurpiach zachowały się do dziś barwne stroje ludowe, tańce i obyczaje. Z warsztatów ludowych twórców wychodzą w świat piękne rzeźby drewnie, dywany, oryginalna ceramika i wyroby koronkarskie.

Walory kulturowe - dziewczyny w regionalnych, tradycyjnych strojach łowickich

Fot. Walory kulturowe - dziewczyny w regionalnych, tradycyjnych strojach łowickich

Droga do lepszego poznania dziejów Polski jej dorobku kulturalnego wiedzie także przez muzea. Najbogatsze w dzieła sztuki są muzea Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Kórnika, Pelplina. Ciekawe muzeum archeologiczne znajduje się w Biskupinie przy sławnych wykopaliskach. Miejscem licznie odwiedzanym jest Żelazowa Wola, gdzie urodził się Chopin.

Żelazowa Wola walory turystyczne

Fot. Żelazowa Wola

Są też w Polsce obiekty tragiczne w swej wymowie, przypominające mroczne lata hitlerowskiej okupacji. Należy do nich szczególnie muzeum na terenie dawnego obozu śmierci w Oświęcimiu, gdzie zginęły miliony ludzi z różnych stron świata. Natomiast wymownym symbolem klęski faszyzmu są ruiny kwatery głównej Hitlera w lasach pod Kętrzynem.

Oświęcim - Polska

Źródeł atrakcyjności turystycznej Polski szukać należy również w jej bogatym życiu kulturalnym. Doroczne festiwale muzyczne, znakomite zespoły teatralne operowe, kabarety cieszą się dużym zainteresowaniem. W bogatym programie imprez wybierać mogą do woli miłośnicy muzyki. Nie brak też przeróżnych imprez folklorystycznych, w których tak chętnie uczestniczą turyści.

Zwiedzając Polskę, poznajemy dynamicznie rozwijający się kraj. Kraj ten dźwignięto po wojnie ruin, stworzono w nim nowoczesny przemysł, zbudowano dziesiątki nowych miast, setki osiedli mieszkaniowych, tysiące szkół innych obiektów użyteczności publicznej. Gęstą siecią nowych dróg pokryto jego rozległy, urozmaicony obszar od morza do gór udostępniając dla ruchu turystycznego liczne atrakcyjne regiony i ośrodki.

 

Walory turystyczno - krajoznawcze

Na obszarze Polski wyodrębnić można kilka większych regionów turystycznych. Atrakcyjnym regionem jest Pobrzeże Bałtyku wielkimi miastami portowymi (Gdańsk, Gdynia, Szczecin), licznymi kąpieliskami morskimi (Sopot, Międzyzdroje, i ośrodkami miejskimi położonymi w głębi lądu (Stargard Szczeciński, Koszalin, Słupsk). W pasie pojezierzy wyodrębniają się trzy regiony. Najbardziej popularne turystycznie jest Pojezierze Mazurskie w pn.-wsch. części kraju z głównymi ośrodkami wypoczynkowymi Krainie Wielkich Jezior (Giżycko, Mikołajki, Ruciane-Nida), w rejonie Augustowa oraz w okolicach Ostródy, Brodnicy. Regionem o znakomitych możliwościach wypoczynkowych jest Pojezierze Pomorskie (okolice Kartuz, Bory Tucholskie, rejon Szczecin Malbork). Pojezierze Wielkopolskie przedstawia znakomite walory wypoczynkowe (okolice Sierakowa, Łagowa, Poznania) i skupia szczególnie w swej wsch. części wybitne ośrodki zabytkowe (Poznań, Gniezno, Kruszwica).

Na Mazowszu region o rozwiniętych funkcjach turystycznych obejmuje Warszawę z okolicą, tereny wypoczynkowe nad Zalewem Zegrzyńskim, okolice Łowicza (zabytki, folklor) i Płocka. W regionie Wyżyny Małopolskiej najliczniej odwiedzane są Góry Świętokrzyskie (okolice Kielc), Jura Krakowska (Ojców) oraz niektóre ośrodki zabytkowe (Sandomierz, Jędrzejów, Pińczów).

Na południu Polski znajdują się górskie regiony turystyczne. W Sudetach ruch turystyczny koncentruje się głównie w obrębie Karkonoszy (Karpacz, Szklarska Poręba) oraz wokół słynnych uzdrowisk ziemi kłodzkiej (Polanica, Duszniki, Kudowa). Na Przedgórzu Sudeckim skupiają się liczne ośrodki zabytkowe (Nysa, Paczków, Świdnica, Legnickie Pole). W skład regionu karpackiego wchodzą zespoły krajobrazowe o różnym stopniu turystycznej atrakcyjności, różnie też przedstawia się zagospodarowanie poszczególnych części Karpat. Poza Tatrami, które odgrywają rolę wyjątkową (Zakopane), największe znaczenie turystyczne mają zachodnie partie Beskidów (Wisła, Szczyrk), Pieniny (Szczawnica) oraz ziemia sądecka z uzdrowiskami (Krynica) i ośrodkami wypoczynkowo-sportowymi (Jezioro Rożnowskie). Bardzo popularne wśród turystów Bieszczady są jeszcze słabo zagospodarowane.

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!