Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TRIVABOOK.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://trivabook.pl (dalej jako: „trivabook.pl”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).

Trivabook.pl jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,
Zespół Trivabook.pl

 

1. O NAS

Właścicielem trivabook.pl jest ROBERT JOACHIM prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DYSKRET ROBERT JOACHIM wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiejska 77 , 95-200 Pabianice, NIP 731-100-46-01, REGON 
470973603, adres poczty elektronicznej: bok@trivabook.pl, numer telefonu: 570360570 (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Trivabook.pl

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!