AKTUALNOŚCI Nowinki

Turystyka ekologiczna i rynek noclegów

 ·  autor: Administrator  ·   1301

Turystyka ekologiczna to stosunkowo nowy i szybko rozwijający się globalny rynek turystyczny, a globalna świadomość turystów z roku na rok wzrasta pięciokrotnie. Przyroda naszego kraju jest piękna, a terytorium naturalne. Ekologia wiąże się z wieloma problemami i wyzwaniami oraz wymaga racjonalnego i celowego podejścia do ekosystemów.

Turystyka ekologiczna i rynek noclegów

Niestety w rozwoju ekoturystyki wciąż istnieją czynniki, które są sprzeczne z zasadami globalnej ekoturystyki. Czynniki te to przede wszystkim brak pełnej kontroli nad ochroną przyrody, uwzględnienie w destynacjach turystycznych wszystkich funkcji turystyki ekologicznej oraz fakt, że podróżowanie jest jedynym aspektem turystyki. Jednym z najważniejszych problemów jest również brak specjalnych udogodnień noclegów dla turystów. Istniejące noclegi ekoturystyczne charakteryzują się niskim poziomem usług i słabo rozwiniętą infrastrukturą.

NOCLEGI W GÓRACH

Ekoturystyka

Ekologia jest jednym z najmniej obiecujących obszarów turystyki lecz ma pozytywny wpływ na rozwój. Zakładając, że każde agrogospodarstwo będzie miało swój własny program to główne atrakcje turystyczne i ekologiczne kraju, które są specjalnie zaprojektowane do tych obszarów przyniosą niespodziewane efekty. Jednak teren ekologiczny nie raz chroniony jest obszarem specjalnym i podróżowanie jest możliwe czasami w wąskim obszarze. W celu ochrony przyrody regionu rezerwaty czasami organizują studium turystyki ekologicznej. Dlatego w przypadku rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny, przy opracowywaniu szlaków turystycznych i organizacji podróży ekologicznych należy uwzględnić zalecenia ekspertów.

Właściciele noclegów i administracja współpracują w ochronie terytorium, ponieważ strony uważają, że organizacja ekologiczna może chronić przyrodę, zwłaszcza przyrodę obszaru, która powinna zostać zachowana w pierwotnej formie. Mechanizm tego partnerstwa można utrzymać w taki sposób, aby nie zniszczyć ani przyrody, a korzyści, które są duże dla turystów i obiektów noclegowych.

Dowody surowości lasu nie są rzadkością dla turystów. Brak oznakowania przy wejściach i na specjalnie strzeżonych terenach to kolejny problem, z którym coraz częściej borykają się turyści. Oczywiście osoby odpowiedzialne podejmują działania w tym kierunku, ale rezultaty są mało znaczące. Rozwój turystyki ekologicznej jest jednym z najważniejszych działań w ochronie terytorium.

W ubiegłym roku tereny naturalne odwiedziło tysiące turystów, całkowita liczba odwiedzających ekologiczne obiekty noclegowe wzrosła kilkukrotnie. Turystyka ekologiczna rozwija się nie tylko na terenach chronionych, ale także w innych częściach kraju, bo każdy zakątek naszego kraju jest piękny. Jeśli chcemy odnieść sukces w dziedzinie eko-turystyki, musimy najpierw wyeliminować istniejące niedociągnięcia. 

Warto zauważyć, że sytuacja ta jest podobna we wszystkich regionach turystycznych kraju, co miało niefortunne konsekwencje. Środowisko, rzeki, jeziora i klimat naszego kraju są czystsze niż w innych krajach, a te naturalne walory cieszą się dużym zainteresowaniem turystów.

Aby utrzymać środowisko w czystości, eksperci ds. środowiska zalecają powołanie policji środowiskowej. Przy ścisłej kontroli Polska zostanie uznana za jeden z najbardziej naturalnie chronionych krajów świata.

Liczba atrakcji turystycznych w górzystych regionach kraju jest bardzo duża i dobrze jest widzieć, że w odpowiednich miejscach powstają nowoczesne hotele i apartamenty.

Branża turystyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej lukratywnych sektorów światowej gospodarki. Według badania przeprowadzonego przez amerykańską stronę internetową TripAdvisor, 30 procent wszystkich turystów na świecie to turyści każdego roku. Według badań opinii publicznej 70 proc. turystów deklaruje, że w przyszłym roku wybierze turystykę bezpieczną dla środowiska. Kostaryka, Australia, Kenia, Tanzania, Nowa Zelandia, Hiszpania, IMA i RPA to kraje, które każdego roku przyjmują najbardziej ekologicznych turystów z różnych części świata.

W zakresie rozwoju turystyki ekologicznej wspieramy promocję zasobów naturalnych regionów całego kraju. Odpowiednia oferta specjalistyczna, częściej niż dotychczas, przewiduje określone fundusze i ukierunkowane wydatki. Opracowanie specjalnego programu skoncentruje się na niezbędnych działaniach, takich jak budowa hoteli na oddalonych obszarach, przebudowa dróg lokalnych, usługi utrzymania dróg, współpraca firm turystycznych z administracją zasobów naturalnych oraz promocja środowiska. Jest to priorytet dla turystyki ekologicznej, który jest szczególnie ważny dla jej rozwoju.

Jednak przeludnienie terenów przyrodniczych dla turystów krajowych i zagranicznych, a także ochrona zasobów naturalnych może w najbliższych latach być jeszcze bardziej dotkliwa. Jednocześnie możliwe jest podjęcie działań zapobiegawczych w celu zachowania unikalnych naturalnych ekosystemów w ich pierwotnej postaci i przyciągnięcia do kraju większej ilości obcej waluty.

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!