AKTUALNOŚCI O hotelarstwie ...

Jakie są rodzaje obiektów noclegowych?

 ·  autor: Administrator  ·   14337

W poniższym artykule opisujemy, jakie są rodzaje obiektów noclegowych. Wszystkie obiekty sklasyfikowaliśmy w odpowiednich działach. Sprawdź swoją wiedzę czy znasz wszystkie rodzaje obiektów noclegowych?

Jakie są rodzaje obiektów noclegowych?

Podział na rodzaje obiektów noclegowych

Fot. Rodzaj obiektu noclegowego — Hotel

Poszczególne miejsca noclegowe kojarzą się z konkretnymi formami wypoczynku. Istnieją grupy turystów, które preferują tak zwany aktywny wypoczynek. Tacy turyści nie zważają na wygodę podczas całego wyjazdu, a także na komfort w miejscu noclegowym, w którym pragną się zakwaterować. Ma ono służyć im jedynie do szybkiej regeneracji, czyli do spokojnego snu. Nie planują spędzać w nim zbyt dużo czasu, gdyż myślami są już przy wysokogórskich wycieczkach, spływach kajakowych lub na trasach rowerowych. Istnieje także przeciwstawna do nie grupa, stawiająca przede wszystkim na udany relaks. Są to turyści, którzy siłą rzeczy wybierają takie miejsca, które zapewnią im dogodne, a czasem nawet luksusowe warunki do wypoczynku. Dlatego też bywają bardziej skrupulatni w wyborze miejsca na nocleg. Ich pobyt w nowym miejscu bardzo często wiąże się właśnie z atrakcjami, które dostarcza im sam obiekt turystyczny, w którym przebywają. Tak czy inaczej, w Polsce wyróżniamy jeszcze sporo typów obiektów noclegowych i każdy z nich ma swoją określoną klientelę.

 

Podział i rodzaje obiektów noclegowych:

 1. Hotel

 2. Motel

 3. Pensjonat

 4. Camping

 5. Dom wycieczkowy

 6. Pole biwakowe

 7. Schronisko młodzieżowe

 8. Schronisko

 9. Szkolne schronisko młodzieżowe

 10. Ośrodek wczasowy

 11. Ośrodek kolonijny

 12. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy

 13. Dom pracy twórczej

 14. Domki turystyczne

 15. Zakłady uzdrowiskowe

 16. Kwatera agroturystyczna

 17. Pokój gościnny

 

Co to jest baza noclegowa?

Jest kilka określeń, definiujących miejsce naszego pobytu podczas podróży. Są nimi choćby: miejsce wypoczynku, ośrodek turystyczny, obiekt turystyczny i wreszcie baza noclegowa. To ostatnie wyrażenie jest przyjęte za flagowe i to ono ma łączyć wszystkie rodzaje miejsc, w których spędza się wczasy. To bardzo ogólne sformułowanie ma nawet swoją konkretną definicję. Mówi ona o tym, że jest to podstawowy element zagospodarowania turystycznego, na który składają się obiekty noclegowe i wszelkie inne atrakcje i dodatki, pozwalające turyście poczuć się w danym miejscu jak najdogodniej. Od najbardziej podstawowych takich jak restauracja, rozbudowany sanitariat i sprzęt RTV i AGD, aż po stoły bilardowe, kominki, baseny i jacuzzi.

 

Klasyfikacja baz noclegowych

Bazy noclegowe dzieli się ze względu na długość ich funkcjonowania. 

Wyróżniamy obiekty noclegowe:

 • całoroczne – są to obiekty noclegowe, które świadczą swoje usługi przez cały rok
 • sezonowe – są to obiekty noclegowe, które świadczą swoje usługi tylko w określonych miesiącach w roku np. tylko podczas wakacji lub tylko podczas ferii zimowych

 

Jaki jest podział ze względu na rodzaj dostępność obiektów noclegowych?

 • otwarte – są to obiekty przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, wykonywany zawód czy status społeczny. Istotne jest tylko posiadanie ważnego dokumentu tożsamości oraz należytej ilości pieniędzy z usługę
 • zamknięte – są to obiekty, z których mogą korzystać tylko określone grupy osób np. chorzy

 

Żeby obiekt był hotelem, musi spełniać warunki

Tak jak było to wytłumaczone wyżej – w każdej bazie noclegowej znajduje się obiekt noclegowy i usługi przez niego świadczone są zależne od formy, jaką przybiera. Okazuje się, że polskie prawodawstwo ściśle wyodrębniło rodzaje poszczególnych obiektów noclegowych, przez co posługiwanie się konkretnymi nazwami tych rodzajów (np. motel, pensjonat) jest obwarowane prawnie i wymaga spełnienia konkretnych wymogów przez osoby świadczące usługi turystyczne. Z pewnością nazwanie swojego obiektu hotelem jest bardziej prestiżowe niż nazwanie go mianem pensjonatu lub schroniska. Dlatego też w wyborze owego szyldu nie ma całkowitej swobody. Właściciel danego obiektu nie może nazwać go wyłącznie wedle swojej woli. Podział obiektów noclegowych został dokonany przez Polski Sejm w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a także w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. W zgodzie z tymi aktami prawnymi właściciele muszą dokonywać definiowania swoich obiektów noclegowych, gdyż w nich dokonana jest odgórna klasyfikacja i nakreślenie konkretnych warunków, jakie trzeba spełniać, aby móc nazywać swój obiekt np. pensjonatem, a nie hotelem lub odwrotnie. Nie stosowanie się do tych zasad prawnych może spowodować karę grzywny albo nawet karę ograniczenia wolności dla właściciela.

 

Jaki jest podział obiektów noclegowych wedle polskiego prawa?

 

Są to obiekty noclegowe, których jakość usług jest odgórnie oceniania za pomocą gwiazdek (od 1 do 5). Ich największe skupiska można spotkać w centrach miast, choć w przypadku dużych miejscowości turystycznych, bywa, że mogą się one znajdować na obrzeżach i przedmieściach. Hotele muszą posiadać w swej ofercie minimum 10 pokoi dla gości. Pokoje w nich zazwyczaj są przeznaczone dla 1 lub 2 osób. Hotele mogą mieć w swojej ofercie usługowej mnóstwo dodatkowych atrakcji i udogodnień. Są nimi np.: parkingi, baseny, kręgielnie, stoły bilardowe, pokoje gier, sale konferencyjne, restauracje oraz sauny.

 

Te obiekty są położone przy ruchliwych drogach i przy trasach szybkiego ruchu. Służą jako szybki i niezbyt wygórowany usługowo nocleg dla kogoś, kogo w obcym mieście lub w drodze niespodziewanie zastała noc. One również muszą posiadać co najmniej 10 pokoi dla gości, a także obowiązkowo musi w ich ofercie znajdować się usługa gastronomiczna i parking. Są oceniane od 1 do 5 gwiazdek.

 

Różnią się od hoteli tym, że są znacznie mniejsze. Ponadto nie występują też w śródmiejskich zatłoczonych lokalizacjach, lecz w spokojniejszych i ustronnych miejscach w lub przy mniejszych miejscowościach, które kojarzone są z turystyką. Pensjonaty świadczą również rozbudowane usługi gastronomiczne. Minimalna liczba pokoi dla gości, jaką muszą posiadać, wynosi 7. Są oceniane od 1 do 5 gwiazdek.

 

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych obiektów camping nie jest konkretną nieruchomością, która świadczy usługi noclegowe, lecz jest pewnym wydzielonym i strzeżonym obszarem, w obrębie, którego można nocować. Na kempingu turyści spędzają noc najczęściej w namiotach, przyczepach campingowych i samochodach mieszkalnych. Właściciele campingu mają w swojej ofercie również własne przyczepy i namioty, które można wypożyczać. Na terenie campingu muszą być zagwarantowane warunki sanitarne (np. łazienka, prysznic, zlew), gastronomiczne oraz rekreacyjne.

 

Te obiekty noclegowe znajdują się najczęściej na obszarze zabudowanym lub w jego pobliżu. Wymagane jest, aby miały w swej ofercie minimum 30 miejsc noclegowych. Odbywa się w nich nieco inny niż w wyżej wymienionych obiektach, charakter usług. Polega on mianowicie na większej samoobsłudze gości, zatem domy wycieczkowe nie gromadzą dużej ilości pracowników i służby. W każdym domu wycieczkowym lub w jego obrębie powinien znajdować się, chociażby 1 lokal gastronomiczny.

 

Tak jak w przypadku campingu, jest nim wydzielony obszar w obrębie, którego można spędzić noc w rozbitym przez siebie namiocie. Pole biwakowe jest ogrodzone i oznakowane, lecz zazwyczaj nikt go nie pilnuje. Charakteryzuje się tym, że znajduje się ono najczęściej na terenach leśnych. Na polach biwakowych musi znajdować się punkt poboru wody pitnej, sanitariat oraz tereny rekreacyjne. Są one oceniane od 1 do 4 gwiazdek.

 

Są to konkretne budynki lub części budynków zlokalizowane często w dużych miastach.

Preferowaną przez nie grupą docelową jest młodzież, czyli uczniowie i studenci. Możliwość korzystania z większości schronisk młodzieżowych na terenie Europy mają wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, którzy pobiorą swoją legitymację międzynarodową. Ów dokument uprawnia ich również do 25-procentowej zniżki na usługi noclegowe w polskich schroniskach młodzieżowych, a także daje im pierwszeństwo w zajęciu w nich miejsca przed innymi turystami. Takie placówki posiadają w swej ofercie nawet 6-osobowe pokoje z piętrowymi łóżkami, a łazienka lub toaleta bywa wspólna dla kilku pokoi. Ponadto w schronisku znajduje się wspólne dla wszystkich pomieszczenie kuchenno-jadalne. Tak jak w przypadku domu wycieczkowego, tak i tu panuje samoobsługa.

 

Są to obiekty położone najczęściej poza teren zabudowanym. Występują często przy szlakach turystycznych albo w górskich miejscowościach. Muszą posiadać minimum jeden lokal gastronomiczny. Zakres usług schroniska nie jest zbyt rozbudowany, dlatego panuje w nim samoobsługa.

 

Różnią się od pozostałych schronisk swoją funkcją oświatowo-wychowawczą. Świadczone w nim usługi noclegowe skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej, podczas odbywanych przez nią wycieczek i zielonych szkół. Każdy może skorzystać z noclegu w schronisku, lecz pierwszeństwo mają zawsze uczniowie, studenci i nauczyciele. Schroniska w większości podlegają Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych i jego członkowie mogą liczyć na zniżki w opłatach za nocleg. Znajdują się w nim wieloosobowe pokoje ze wspólnymi łazienkami i toaletami. Ponadto Szkolne Schroniska Młodzieżowe udzielają informacji krajoznawczo- turystycznych, gwarantują opiekę najmłodszym oraz promują aktywną turystykę i krajoznawstwo.

 

Jaki jest podział obiektów noclegowych dokonany przez GUS?

Główny Urząd Statystyczny w Polsce również dokonał własnej klasyfikacji obiektów noclegowych. Jest on znacznie bardziej obszerny i uzupełniony o kilka dodatkowych przykładów obiektów, które również można spotkać na terenie naszego kraju.

 

Jest nim obiekt noclegowy lub zespół obiektów świadczący szeroko pojęte usługi noclegowo-wypoczynkowe.

 

Ośrodek kolonijny także nazywamy obiektem lub zespołem obiektów. Jego funkcja natomiast polega na świadczeniu swych usług dla zorganizowanych grup kolonijnych.

 

Jest to ośrodek, na którego terenie mogą odbywać się kursy i szkolenia, połączone z wypoczynkiem i rekreacją. Z jego usług korzystają firmy i korporacje, które organizują swym pracownikom obowiązkowe dla nich zajęcia doszkalające wraz z ofiarowaniem im czasu na odprężenie. Duże organizacje coraz częściej stawiają na działania, mające na celu zintegrowanie swych pracowników, toteż takie ośrodki cieszą się coraz większym uznaniem.

 

Jest to obiekt noclegowy, mający na celu stworzenie idealnych warunków do pracy twórczej dla artystów. Służy on zarówno samemu artyście, jak i jego rodzinie.

 

Są to wolnostojące, często drewniane, niewielkie domki z niewielką liczbą pokoi. Znajdują się one na obszarach turystycznych lub na terenach wypoczynkowych.

 

Są to obiekty noclegowe, które znajdują się na terenie danego uzdrowiska. Wchodzą one w skład całościowych usług uzdrowiskowo-noclegowych. Zakłady łączą funkcje wypoczynkowe z kuracją, leczeniem lub terapią. Często mają one w swej ofercie solanki i źródła wysokiej jakościowo wody pitnej.

 

Kwaterą agroturystyczną lub po prostu agroturystyką nazywamy takie obiekty noclegowe, które składają się z wynajmowanych pokoi mieszkaniowych służących do celów noclegowych. Może to być budynek, jego część lub konkretny pokój. Często są to nieruchomości znajdujące się na terenie zamieszkania samego właściciela. Jest to forma noclegu kojarzona z terenami wiejskimi.

 

Są to konkretne umeblowane pomieszczenia noclegowe, służące do wynajmu z opłatą.

 

Zapraszamy do naszej bazy noclegowej Trivabook.pl gdzie znajdziecie różnego rodzaju obiekty noclegowe.

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!