AKTUALNOŚCI Nowinki

Jeśli profesjonaliści byliby profesjonalni ...

 ·  autor: Administrator  ·   892

Rozwój wszystkich sektorów gospodarki zależy od poziomu profesjonalizmu. To właśnie specjaliści mogą zapewnić kompetentnym, mądrym, profesjonalnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom z branży wysoki poziom wiedzy. Okazuje się, że potencjał każdego przedsiębiorstwa to personel. Bez nowych pomysłów, nowych technologii, atrakcyjnych warunków zewnętrznych i dostępności zasobów ludzkich nie można służyć interesom przemysłu hotelarskiego i turystycznego.

Jeśli profesjonaliści byliby profesjonalni ...

Warunki gospodarki rynkowej, które pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku, na dziesięciolecia całkowicie odmieniły system edukacji, zapewniając jednocześnie pracę absolwentom szkół wyższych.

W tym procesie zachodzi potrzeba zreformowania treści kształcenia, a także wprowadzenia kształcenia w zakresie specjalizacji. W związku z tym w systematycznej analizie edukacji zapotrzebowania mogą być określane przez specjalistów w zakresie specjalizacji i szkoleń. Z analizy wynika, że większość potrzeb rozpatrywana jest tylko w określonych obszarach, a zapotrzebowanie rynku pracy w mieście, regionie w stosunku do zapotrzebowania na specjalistów z określonych dziedzin jest różne.

Profesjonalne noclegi

Brak wykwalifikowanej kadry obserwuje się dziś we wszystkich sferach produkcji towarów i usług, w tym w turystyce. Według Richarda Millera, wiceprezesa Światowej Organizacji Turystyki (WTTC), siłą napędową gospodarki jest turystyka. Rozwój branży turystycznej jest w pewnym sensie związany z turystyką, np. budownictwem, infrastrukturą i wszystkimi usługami z nią związanymi (transport, handel i gastronomia, gastronomia, kultura, rekreacja, sport, komunikacja, finanse, ubezpieczenia). 

Ze względu na szybko zmieniający się charakter branży turystycznej, problem jest bardziej dotkliwy. Instytucje edukacyjne, które zajmują się kształceniem specjalistów z zakresu turystyki, nie zawsze mają powiązania z branżą, a charakter szkoleń pozostaje nikły. Państwowe standardy szkolnictwa wyższego i programy edukacyjne nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom branży turystycznej. Jednocześnie brakuje literatury, podręczników i pomocy dydaktycznych. W celu wyeliminowania tych niedociągnięć należy wykorzystać państwowe standardy szkolnictwa wyższego, podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz wytyczne metodyczne, aby przyciągnąć turystów krajowych i zagranicznych w dziedzinie turystyki. Kolejnym problemem jest brak wyszkolenia specjalistów w tej dziedzinie w zakresie szkolenia specjalistów w czołowych krajach świata.

Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny w Polsce, w kraju brakuje specjalistów w zakresie szkolnictwa wyższego. W szczególności brakuje specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością usług gastronomicznych, usług zarządzania jakością w dziedzinie transportu, zarządzania hotelami, zarządzania noclegami, technologii informatycznych, handlu elektronicznego i branży turystycznej, tłumaczy i zasobów naturalnych oraz animatorów. Konieczne jest wyszkolenie specjalistów w zakresie szkolnictwa wyższego w zakresie turystyki.

Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu praktyki firm turystycznych, hoteli, restauracji, terenów rekreacyjnych, kurortów, firm transportowych, a także procesu komunikacji życiowej, rozwoju umiejętności zawodowych i profesjonalizmu. Ponieważ połączenie teorii i praktyki jest podstawą edukacji w zakresie turystyki i hotelarstwa. Niewiele jest zagadnień związanych z turystyką w zakresie zaawansowanego kształcenia w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego nauczycieli i instytucji, które zostaną rozwiązane w najbliższej przyszłości.

Wprowadzenie systemu regularnego szkolenia specjalistów z zakresu turystyki, wspólna praca podmiotów gospodarczych, naukowców, ekspertów, nauczycieli szkół wyższych, organów administracji publicznej, większa odpowiedzialność i uwaga. Tylko eksperci w tej dziedzinie mogą wykazać konkurencyjność produktów turystycznych kraju na światowym rynku turystycznym i uczynić Polskę jednym z najlepiej rozwiniętych pod względem turystycznym krajów świata.

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!