NOCLEGI Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny – urokliwe miasteczko nad Wisłą.

FILTRUJ PO

NOCLEGI W POBLIŻU Kazimierz Dolny

Sady

12,29 km od Kazimierz Dolny
sprawdzony obiekt 25%
dłużej niż rok
24-313 Kępa Chotecka, Kępa Chotecka 46     zobacz na mapie
Sady Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji noclegów agroturystycznych - Sady.  Nasz obiekt położony jest w miejscowości Kępa Chotecka.   zobacz ofertę

Kazimierz Dolny to niezwykle urokliwe miasteczko, co po części zawdzięcza swojemu wyjątkowemu położeniu na prawym brzegu Wisły.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że stanowi on jeden z filarów trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów. Pominąć nie można także jego unikalnego klimatu, urokliwych zakątków i pięknej starówki, która pamięta naprawdę odległe czasy. Nic więc dziwnego, że Kazimierz Dolny uważany jest za jedną z turystycznych perełek naszego kraju.
Kazimierz Dolny położony jest w województwie lubelskim na prawym brzegu królowej polskich rzek - Wisły. Miasteczko to stanowi część turystycznego trójkąta Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów. Wspomnieć należy także, że w przeszłości było to miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego. Początki osady sięgają daleko w przeszłość – aż do XI wieku. Jednak za początek powstania Kazimierza Dolnego uznaje się rok 1181, kiedy to rozpoczęto budowę klasztoru na Wietrznej Górze. Z kolei o nazwie miasteczka pierwszy raz wspomniano w kronikach w połowie XIII wieku, a pochodzi ona najprawdopodobniej od Kazimierza Wielkiego lub Kazimierza Sprawiedliwego. Jednak to XVII wiek był dla Kazimierza Dolnego tym najbardziej rozwojowym, wtedy miejscowość ta była znanym ośrodkiem handlu zbożem, spławianym stąd do Gdańska przez nadwiślańskich flisaków.  Nic więc dziwnego, że dziś w Kazimierzu nad Wisłą, możemy podziwiać wiele ciekawych zabytków i zachwycających zakątków.

Tradycyjne zwiedzanie Kazimierza Dolnego

Unikalny zespół urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowy Kazimierza Dolnego zaliczony został do najwyższej klasy zabytków w skali światowej – to prawdziwa perła renesansu, dlatego od 1994 roku miasteczko to stanowi Pomnik Historii.

Stary Rynek

Stary Rynek w Kazimierzu Dolnym charakteryzuje się zabytkowymi kamieniczkami w stylu renesansu naiwnego. Do najsłynniejszych kamienic miasteczka, zlokalizowanych przy rynku oraz w jego okolicach, należą kamienice Przybyłów z 1618 roku, kamienica Celejowska z piękna attyką, która obecnie jest siedzibą Muzeum Regionalnego, Dom Górskiego, Kamienica Biała. Innymi niemniej popularnymi miejscami kazimierskiego rynku są kościoły farny i Św. Anny oraz studnia.

Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Pierwsza wzmianka o parafii w Kazimierzu Dolnym pochodzi z 1325 roku, i mówi o niewielkim kościele, który został wzniesiony z miejscowego kamienia wapiennego. Wraz z rozwojem miasta, zwiększały się także rozmiary świątyni. Jednak w 1561 roku kościół, w wyniku pożaru uległ znacznemu zniszczeniu. Jego odbudowa, przeprowadzona w latach 1586-1613, pod kierownictwem muratora Jakuba Balina, pochodzącego z Włoch, nadała świątyni zupełnie nowy charakter. Dobudowano prezbiterium, podwyższono nawę główną, wykonano kolebkowe sklepienie z tzw. lunetami, ujednolicono dekoracje nawy i prezbiterium. Tak odrestaurowany kościół farny, został ponownie zniszczony podczas potopu szwedzkiego, powstania listopadowego i wojen światowych. Na szczęście po wszystkich klęskach został gruntowanie odremontowany. Do jego bryły dobudowano także kaplice Borkowskich, Górskich i Różańcową, zakrystię z barokowym portalem, prezbiterium z niewielką kruchtą kościelną i dzwonnicą.

Wszystkie remonty i konserwacje kościoła farnego w Kazimierzu, sprawiły, że obecnie stanowi on jeden z najciekawszych zabytków Europy. Budynek świątyni jest wyjątkowy, ponieważ łączy w sobie smukłą gotycką bryłę z renesansową nadbudową i dekoracją. Budowla ta stała się architektonicznym wzorem dla wielu obiektów sakralnych powstających w regionie lubelskim.

Studzienka na Rynku

Studnia znajdująca się w samym centrum kazimierskiego Rynku, może poszczycić się kilkusetletnią historią. W przeszłości była zdrojem ulicznym, a pod koniec XIX wieku wyposażono ją w pompę abisyńską, co znacznie ułatwiło czerpanie z niej wody. Kolejną - nową pompę zainstalowano w niej w latach 80-tych. Dzisiejszy wygląd studnia zawdzięcza architektowi Janowi Koszczyc-Witkiewiczowi, który w 1913 roku zaprojektował jej drewnianą obudowę i zadaszenie. Poza studzienką na Rynku, w Kazimierzu znajdują się jeszcze dwie inne miejskie studnie - jedna na ul. Krakowskiej, druga na ul. Lubelskiej.

Zwiedzanie Kazimierza z innej perspektywy

Kazimerski Rynek z charakterystyczną studzienką oraz kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja to bez wątpienia główne atrakcje tego miasteczka. Co jednak robić, gdy już się na nie napatrzymy? Proponujemy spojrzeć na tą nadwiślańską miejscowość z nieco innej perspektywy. Co zatem jeszcze warto zobaczyć w Kazimierzu Dolnym?

Góra Trzech Krzyży

Polecamy wybrać się Górę Trzech Krzyży – to słynny punkt widokowy, z którego rozpościera się piękna panorama na cały Kazimierz Dolny, Wisłę i okolice. Znajdujące się na jej szczycie trzy krzyże, nawiązują do Golgoty i upamiętniają liczne ofiary epidemii cholery, która w przeszłości miała miejsce na tych terenach. Drewniane krzyże postawione zostały w 1708 roku.

Na zboczach i szczycie Góry Trzech Krzyży rośnie, będącą pod ochroną, rzadka roślinność, wśród której znaleźć można m.in. wisienkę karłowatą, omany i ostnice.

Zamek i Baszta

Historia powstania zamku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą sięga XIV wieku. Najstarszą częścią tej budowli była wieża strażnicza, która najpewniej bronić miała przeprawy przez Wisłę. Jak sądzą historycy, powstanie wieży łączy się z osobą króla Władysława Łokietka, który w latach 1325 – 1327 przywrócił ziemię kazimierską do Królestwa Polskiego. 30 lat później, na terenie znajdującym się poniżej wieży, król Kazimierz Wielki zbudował murowany zamek. Ponieważ ziemie te były zagrożone najazdami Tatarów, Litwinów i Rusinów, w pierwszej fazie powstały mocne mury obronne – ogrodzieniec. Na dziedzińcu w skale wykuta została głęboka studnia, a wzdłuż południowego muru wzniesiono część mieszkalną.

Zamek ten wielokrotnie rozbudowywano i przebudowywano, przez co znacznie stracił obronny charakter na rzecz rezydencji, która pełniła funkcję siedziby wójta kazimierskiego, a następnie starosty. Jednak w 1809 roku zamek ten zupełnie stracił walory użytkowe, na skutek wysadzenia w powietrze przez okupujących te tereny Austriaków. Obecnie, mimo wielu prac remontowych jakie miały miejsce w latach 70-tych XX wieku, na wzgórzu znajdują się tylko ruiny monumentalnej budowli. Miejsce to udostępnione jest do zwiedzania, na jego terenie organizowane są także różnego rodzaju wydarzenia, np. koncerty muzyczne i spektakle teatralne.

W niedalekiej odległości od Zamku, na szczycie wzgórza zamkowego wznosi się, wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku baszta. Budowla ta to okrągła wieża, która w przeszłości, jako tzw. górny zamek pełniła funkcje obronne. Według historyków i badaczy tego miejsca, baszta była również siedzibą straży celnej, a w nocy służyła jako latarnia rzeczna. Wysokość wieży, zależy od miejsca, w którym jest mierzona, co spowodowane jest nierównościami terenu, na którym stoi, jednak w najwyższym miejscu jej wysokość wynosi 19,20 metrów. Grubość muru także jest różna – zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości – i tak na dole wynosi 4,20 metry, po środku 4 metry, a na samej górze około 3 metry. Obwód baszty to około 32,50 metra. Wnętrze wieży podzielone jest na pięć kondygnacji, a z jej szczytu podziwiać można niezwykle piękny widok na cały Kazimierz i dolinę Wisły.

Synagoga

Przed kilkoma wiekami Kazimierz Dolny zamieszkiwała liczna społeczność żydowska. I do dziś w miasteczku zachowało się wiele miejsc z nią związanych. Jednym z nich jest XVIII-wieczna późnobarokowa synagoga, której wnętrza w przeszłości zdobiła bogata polichromia naścienna i nasklepienna. Budynek uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, po czym go odbudowano i gruntownie wyremontowano. W jego wnętrzach do 2003 roku mieściło się kino „Wisła”. Dziś świątynia, pełni funkcję domu gościnnego, w którym można wynająć pokoje, a w dawnej sali modlitw, turyści podziwiać mogą stałą ekspozycję muzealną, przedstawiającą historię tego miejsca. 

Jatki

O dawnych mieszkańcach miasteczka przypominają również Jatki Koszerne znajdujące się na Małym Rynku, nazywanym dawniej Placem Targowym. Obecny drewniany budynek pochodzi z XIX wieku, a wcześniejsze jatki istniały w Kazimierzu już w XVI i XVII wieku. Zlokalizowany był on w samym centrum dzielnicy, zamieszkiwanej w większości przez ludność żydowską, a dookoła znajdowało się mnóstwo miejsc związanych z handlem i usługami – sklepików, straganów i warsztatów.

Jatki przeznaczone były do rytualnego uboju zwierzyny, który przeprowadzano w tym punkcie miasta od około XVI wieku. Miejsce to spełniać musiało restrykcyjne warunki koszerności i handlu. W Jatkach można było także kupić mięso ze zwierząt zabijanych zgodnie z żydowskimi przepisami religijnymi, bo tylko takie mogli spożywać wierzący Żydzi.

Obecnie Jatki koszerne w Kazimierzu Dolnym posiadają status wyjątkowego zabytku i pełnią funkcje handlowe. We wnętrzach budynku znaleźć można również galerię sztuki oraz popularne, artystyczne bistro.

Łaźnia

Kazimierska Łaźnia, nazywana także Starą Łaźnią, powstała w 1921 roku na miejscu dawnego szlachtuza. Budynek ten zaprojektowany został przez wybitnego architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza i początkowo spełniał funkcje łaźni miejskiej oraz pralni. W jedną z jej ścian wmurowana jest tablica pamiątkowa z napisem: „Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”.

Od 2013 roku budynek ten jest własnością Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dawna Łaźnia spełnia się dziś w roli pensjonatu i restauracji, a w sezonie letnim na jej terenie organizowane jest kino plenerowe.

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi to wielkie święto filmu, które swoją tradycję ma właśnie w Kazimierzu Dolnym. To punkt obowiązkowy na wakacyjnej trasie miłośników kina.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1995 roku, choć wtedy pod nazwą Festiwal Filmowy i Artystyczny Lato Filmów. Pomysłodawcą i jednocześnie dyrektorem artystycznym festiwalu był Sławomir Rogowski, który zrealizował imprezę wspólnie z Romanem Gutkiem - dystrybutorem kina niezależnego. Festiwal ten już po pięciu latach stał się jednym z największych filmowych wydarzeń prezentujących wyselekcjonowane i najcenniejsze polskie oraz zagraniczne produkcje – w tym liczne premiery, spektakle teatralne, wystawy i koncerty.

Wielkie zmiany w formule festiwalu przyniósł rok 2006, kiedy to postanowiono, że od tej pory jego organizacja odbywała się będzie po dwóch brzegach Wisły – w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Ideą, która prowadzi organizatorów festiwalu, jest łączenie wspomnianych miejscowości, położonych po dwóch brzegach Wisły, dzieł sztuki filmowej z nowymi obrazami, twórcy z odbiorcą oraz różnych sposobów rozumienia funkcji kina, form sztuki, różnych kultur poprzez zestawienie ze sobą projektów artystycznych z wielu stron świata.

Okolice Kazimierza Dolnego

Jeśli jednak chcesz uciec, od nierzadko pełnego turystów Kazimierza Dolnego, polecamy wybrać się w górę, a następnie mocno w dół, czyli do okolicznych wąwozów. Znajdujące się w okolicach miasteczka lessowe wąwozy to ogromnych rozmiarów, niezwykle malownicze tunele, które idealnie nadają się nie tylko na popołudniową przechadzkę, ale także na wieczorny, romantyczny spacer.

Pierwszy z nich – wąwóz Plebanka, znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od rynku, w sąsiedztwie klasztoru oo. franciszkanów. Ciekawostką tego miejsca jest krzyż, który znajdujące się w głębi wąwozu, tuż przy rozwidleniu dróg. Ustawiony został podczas jednej z pandemii, jakie w przeszłości nawiedzały Kazimierz, dlatego jest to tzw. krzyż epidemiczny. Niegdyś posiadał on dwie poprzeczne belki.

Wąwozami, które położone są nieco dalej od centrum, śmiało obejść można dookoła niemal całe miasteczko – oplatają one to miejsce bardzo gęstą siecią.

Najsłynniejszym kazimierskim wąwozem jest Korzeniowy Dół, który swoją sławę zawdzięcza niezwykle bajkowemu wyglądowi. Z obu jego stron malowniczo wystają poskręcane w fantazyjne kształty korzenie drzew. Wchodząc do tego tunelu, można odnieść wrażenie, że wchodzi się do świata, jaki kreowany jest w powieściach Tolkiena. Przedostające się przez korzenie światło, lessowe podłoże i zieleń, sprawiają, że kolorystyka tego miejsca niesamowicie zachwyca. Nic więc dziwnego, że Korzeniowy Dół jest jednym z ulubionych motywów malarskich kazimierskich pejzażystów.

Kolejnym ciekawym wąwozem w okolicy jest Wąwóz Granicznik, który znajduje się w okolicach kazimierskiego kamieniołomu. Tuż obok niego zlokalizowana jest Piorunowa Skała, miejsce bardzo chętnie filmowane.

Wiele kazimierskich wąwozów może poszczycić się niezwykle wysokimi ścianami, które osiągają nawet do kilkudziesięciu metrów. W wielu także wyznaczono szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Do innych najciekawszych wąwozów okolicy należą: Norowy Dół, Kamienny Dół, Chałajowy Dół, Wąwóz Małachowskiego, Kwaskowa Góra, Wąwóz Czerniawy oraz Wąwóz Piądłowskiego.

Kazimierz Dolny nad Wisłą to prawdopodobnie jedyna miejscowość w Polsce, w której gwarny, wypełniony turystami rynek sąsiaduje ze spokojnymi oazami przyrody. Poznawanie zabytków i wędrówki po wąwozach to doskonały pomysł dla każdego, kto chce poznać historię Kazimierza Dolnego i aktywnie spędzić tu czas. Specyficzny mikroklimat, wyjątkowa historia, ciekawe miejsca, bajeczne widoki, niezwykła atmosfera, sprawiają, że pobyt w tym urokliwym miasteczku to jednym słowem – niezapomniane przeżycie.

Skoro wiecie już, co warto zobaczyć w miejscowości określanej perłą polskiego renesansu i macie ochotę jeszcze lepiej poznać położony nad Wisłą Kazimierz Dolny, pakujcie walizki. Z kolei po komfortowe zakwaterowanie warto zajrzeć na portal noclegowy trivabook.pl. Znajdziecie tam bardzo bogatą i zróżnicowaną pod względem standardu i kategorii bazę noclegową. Kazimierz Dolny czeka na turystów przez cały rok. Nocleg rezerwuj już dziś!

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!